Dahlberg Ekonomikonsult 

 

Firman Dahlberg Ekonomikonsult grundades 2024 och drivs av Henric Dahlberg som en sidoverksamhet till sin huvudsakliga tjänst som specialist inom revision. 

Henric har jobbat inom branschen i 7 år. Byrån erbjuder, inte enbart en modern och flexibel helhetslösning för er företagsekonomi till ett fast pris, utan också en nära kontakt och stöttepelare för eventuella frågeställningar under resans gång. Har du, till exempel, någon gång funderat över vilken företagsform som är bra i vilket läge? Jag vet att den typen av frågor kräver nyanserade svar och att det inte finns en lösning som passar alla. 


Byrån vänder sig till alla bolagsformer och alla branscher som söker hjälp med digital redovisning och rapportering. 

Byrån finns i Uddevalla kommun. Ni välkomna att kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.Löpande Bokföring 
Grundstenarna till alla redovisningsdelar handlar om löpande rutiner och processer. Att redovisningen sköts på ett bra sätt och reflekterar hur verksamheten faktiskt är uppbyggd gör efterföljande delar betydligt lättare att utföra. 

Att det ska bli rätt med moms och övriga deklarationer är en självklarhet, och utan god intern kontroll kan fel lätt smita igenom. Jag kan hjälpa dig med att upprätta din bokföring på ett tryggt sätt, eller om du känner dig bekväm med debet och kredit hjälper jag dig gärna att tänka på de fallgropar som ofta förekommer i redovisning, samt ge förslag på goda avstämningsrutiner.

 


 

Bokslut och årsredovisning
Avslutningen av ett räkenskapsår kräver ett noggrant och korrekt upprättat bokslut eller årsredovisning. Felaktigheter i bokslutet eller årsredovisningen kan resultera i allvarliga konsekvenser såsom bokföringsbrott eller felaktiga branschanalyser. Dessa fel kan påverka olika intressenter som banker, kunder, leverantörer, myndigheter med flera. I förlängningen kan det orsaka betydande problem för företaget och dess ledning.

För att undvika dessa risker är det bra att anförtro upprättandet av bokslutet eller årsredovisningen åt en kompetent och erfaren part. Med hjälp av specialistkunskap kan du vara säker på att företaget tillhandahåller korrekt och pålitlig information till intressenterna. Detta möjliggör en stabil och professionell grund för verksamheten. Vilket ger dig möjlighet att fokusera på ditt företagande med trygghet utan att behöva tänka på redovisning.

 


 
Aktiebolag

För en smidig och professionell hantering av ditt aktiebolags bokföring, moms och skattedeklaration, behövs bra rutiner som jag kan tillhandahålla. Vid årets slut levereras en fullständig årsredovisning till Bolagsverket. Aktiebolagsformen är ofta ett klokt val för de med en omfattande verksamhet som önskar en tydlig åtskillnad mellan privat och företags ekonomi.

  

Ideell- och ekonomisk förening samt bostadsrättsföreningar
För de som driver en ekonomisk förening är en årsredovisning och en revisor en nödvändighet. Jag säkerställer att årsredovisningen blir korrekt upprättad enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), samt enligt gällande K-regelverk. Med min expertis kan du vara trygg med att alla ekonomiska och juridiska aspekter inom föreningen hanteras med precision och noggrannhet. Jag informerar er även när det är läge att byta K-regelverk för er verksamhet och kan hjälpa till vid en övergång till K3 när det behövs.

 Enskild firma

Även om en enskild firma inte utgör en separat juridisk enhet, kräver dess bokföring fortfarande en professionell hand. Vi betonar vikten av att noggrant separera företagets och privatpersonens ekonomi vid bokföring av enskilda firmor. Det är starkt rekommenderat att ett särskilt företagskonto etableras hos banken för att underlätta och säkerställa korrekt bokföring. 

Handelsbolag och kommanditbolag
Ett handelsbolag är en självständig juridisk person, lämplig för två eller flera bolagsmän. När det innebär personligt och solidariskt ansvar för medlemmarna är korrekt bokföring av yttersta vikt. Mitt fokus sträcker sig bortom de ekonomiska aspekterna och inkluderar även de juridiska, vilket säkerställer ägarnas trygghet i alla aspekter av företagandet.